Odstoupení od smlouvy

................Kupující 
Adresa:
.................................
email:.......@.............
tel.: ..........................

Internetový shop obrazy-klouda.cz

Šatov 320, 67122DOPORUČENĚ


V ......................, dne .............YYYY

Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku

Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal ....................................... v hodnotě ..............., včetně DPH. Toto jsem od Vás obdržel dne ..........................YYYY(číslo faktury ...................).

Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem či samostatnou zásilkou na Vaší adresu (vyberte jednu z možností).

Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné třicetidenní lhůtě složenkou na moji výše uvedenou adresu či účet číslo ..........-................... /.........., vedený u M-bank  a.s.

S pozdravem


vlastnoruční podpis
...............................